Меню

Инсталиране полиетиленово фолио за оранжерии Гаранционни условия

Гаранционни условия на A.A. Politiv, Израел
Продуктите на A.A. Politiv, Израел са с гаранционно покритие против влошаване на техническите параметри в следствие на UV лъчение по време на експлоатационния им живот.Вслучай на преждевременно проявление на несъответствие(якостта на опън е под 11 N/мм2)  с оригинално посочените технически характеристикии допустимите отклонения от тях, спрямо експлоатационния период, в следствие на UV лъчение, производителят ще предложи следната отстъпка при покупка на полиетиленово фолио за подмяна:
 
% Отстъпка = (гаранционен период – период на реална експлоатация) х 100 гаранционен период
 
Гаранцията не покрива инсталационни разходи за подмяна на полиетиленовото фолио, щети по растителни култури, пропуснати ползи и други индиректни или следствени щети.
 
Препоръки и условия
В случаи, когато полиетиленовото фолио е транспортирано, съхранявано или инсталирано по различен начин от споменатите изисквания и условия, тази гаранция няма да бъде валидна.
В случай на преждевременно разпадане или влошаване на качеството, клиентът е длъжен да ограничи разпространението на допълнителни щети по полиетиленовото фолио.
Съхранение: полиетиленовото фолио следва да се съхранява в хоризонтално положение, върху гладка и суха повърхност, на хладно място без директна слънчева светлина. Полиетиленовото фолио трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка.
Механични повреди: повреди в следствие на механични повреди от всякакъв вид, включително удар, убождане, разкъсване, контакт със остри предмети и остри ъгли по опорната конструкция на оранжерията и т.н. не подлежат на гаранция.
Повреди в следствие на природни явления: Повреди в следствие на силни ветрове, градушки, бури и всички други екстремни метеорологични условия не подлежат на гаранция.
Прегряването на полиетиленовото фолио има неблагоприятно влияние върху експлоатационния му живот. Всички източници на горещ въздух трябва да са носочени встрани от полиетиленовото фолио. Повреди в следствие на прегряване не подлежат на гаранция.
Третиране с препарати: контакта с агресивни химични съединения има негативно влияние върху експлоатационния живот на полиетиленовото фолио. Избягвайте прекомерна употреба на препарати за земеделски цели, като пестициди, хербициди, фунгициди и торове. Подсигурете условия, в които полиетиленът не е в пряк контакт с химични съединения от подобни източници. Използвайте само поцинковани  метални конструкции, без наличие на ръжда. Когато се използва дървена конструкция, не допускайте контакт на полиетиленовото фолио със смоли, грундове и други петролни продукти, включително и летливи газове. Избягвайте контакт на полиетиленовото фолио със ПВЦ елементи. Избягвайте химикали съдържащи халогени, сяра, мед и желязо (доказано скъсяващи експлоатационния живот на полиетилена).
 
Инструкции за инсталация - Как се инсталира правилно полиетиленово фолио за оранжерии на A.A. Politiv, Израел ?
Подготовка на опорната конструкция
Уверете се, че всички части на конструкцията са здрави и в добро състояние.
Уверете се, че няма остри ръбове и стърчащи елементи по конструкцията.
Уверете се, че няма области по металната конструкция със наличие на ръжда. Използвайте само поцинкована метална конструкция (клас BS 2989 или Клас C, Франция)
Полиетиленовото фолио трябва да бъде изолирано от пряк контакт със конструкцията. Всички области на конструкцията, които са в контакт с полиетиленовото фолио, следва да бъдат боядисани със бяла боя на акрилна основа.
 
Поставяне на полиетиленовото фолио
Инсталацията следва да се изпълни при подходящо време, без наличие на вятър и температури от 15°Сдо 25°С.
Избягвайте провлачване на полиетилена и разролването му директно върху земята.
Обтягането на полиетилена трябва да е достатъчно, за да се изегнат области със свободно движещ се полиетилен. Да не се обтяга до ниво с физично деформиране на полиетиленовото фолио. След затопляне на вече инсталирантe секции, да се направи повторно обтягане.
Покривните и страничните секции следва да се инталират едновременно.
След инсталация:
Непосредствено след инсталацията, следва да се положат бели ленти на акрилна основа върху външната страна на полиетилена, където той е в контакт с опорната конструкция.
 
Предпазване на полиетиленовото фолио
Когато се използват засенчващи мрежи и тъкъни, да се избегне контакт, който може да доведе до надраскване и протъркване.
полиетиленовото фолиоследва да се обтяга периодично.
Проветрявайте оранжериите в периодите между различните култури.
 
Процедури при предявяване на рекламация.
За да предявите рекламация се свържете с търговеца, дистрибутора или производителя, в зависимост, от кого сте закупили полиетиленовото фолио. Следната информация следва да бъде предоставена:
Вид на полиетилена, размери, целия код принтиран на фолиото, дата на закупуване, дата на инсталация, дата на първи проявления на проблема, вид и състояние на опорната конструкция, култура, която се отглежда, използвани пестициди и честотата на третиране, количество на полиетилен с влошено качество, местоположението му и всяка друга информация отнасяща се към претенцията.
Мостра от поне 1 квадратен метър от повреденотополиетиленовото фолио трябва да бъде изпратена до производителя за оценка.
При невъзможност да се осигури мостра, следва да бъдат изпратени снимки на щетите по полиетиленовото фолио и на учасъка със заводски принтиранта информация на полиетиленовото фолио.
Трябва да бъде осигурен достъп до обекта и до цялата информация отнасяща се към претенцията на производителя и на всеки негов представител. 
При констатиране на нарушения по полиетиленовото фолио по вина на производителя, горе споменатите условия и процедури са валидни.
Във всяка друга ситуация, претенцията по гаранцията се отхвърля. Потребителят има право, да ползва независима лаборатория, взаимно съгласувана предварително.
 
Потребителят носи отговорност за правилния подбор на полиетиленовото фолио и неговата пригодност за конкретното приложение.
В случай на невъзможност, да се постигне споразумение по претенцията за  проява на несъответствие, всички правни искове следва да бъдат отнесени и разглеждане от съденбата система на Израел.
Semenata.shop © 2020