МЕНЮ
КОШНИЦА

Формуляр за Отказ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Покупка (договор):

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от Покупката (договора))

 

До "Севън сийдс" ООД гр. София, офис на "Еконт експрес" 6308 Хасково Източна индустриална зона, бул. Съединение №66, тел. 0886777107, email: office@semenata.shop.

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(вид стока/услуга и количество)

Поръчано на*/получено на*:................................(дата)

Име на потребителя/ите: .......................................................................................................................

Адрес на потребителя/ите: ....................................................................................................................

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящия формуляр е на хартия):

.............................................

Дата: ...................................

 

 

 

 

 

*Ненужното се зачертава.